กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบฝาชน)

No. 6 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 14.50 บาท

ใบ @ 14.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบฝาชน)

No. 5 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 11.00 บาท

ใบ @ 11.00 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบฝาชน)

No. 4 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 8.50 บาท

@ 8.50 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบฝาชน)

No. 3 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 7.40 บาท

ใบ @ 7.40 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบฝาชน)

No. 2 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 5.75 บาท

ใบ @ 5.75 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบฝาชน)

No. 1 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 3.80 บาท

ใบ @ 3.80 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบฝาชน)

No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 2.80 บาท

ใบ @ 2.80 บาท

กล่องไปรษณีย์ No.6 (แบบพับล็อค)

No. 6 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ F)
ขนาด 30x45x20 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 20.00 บาท
สีขาว ราคาใบละ 26.50 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.5 (แบบพับล็อค)

No. 5 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ จ)
ขนาด 24x40.5x18 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 14.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 19.00 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.4 (แบบพับล็อค)

No. 4 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ง)
ขนาด 22x35x14 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 11.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 15 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.3 (แบบพับล็อค)

No. 3 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ค)
ขนาด 20x30x11.7 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 8.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 12 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.2 (แบบพับล็อค)

No. 2 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ข)
ขนาด 17x25x9 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 6.15 บาท
สีขาว ราคาใบละ 6.60 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.1 (แบบพับล็อค)

No. 1 (ขนาดเท่ากล่องไปรษณีย์ ก)
ขนาด 14x20x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.50 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.99 บาท

@ กรุณาสอบถาม

กล่องไปรษณีย์ No.0 (แบบพับล็อค)

No. 0
ขนาด 11x17x6 cm.
สีน้ำตาล ราคาใบละ 4.20 บาท
สีขาว ราคาใบละ 4.50 บาท

@ กรุณาสอบถาม

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามแบบของลูกค้า
สนใจกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ กล่องลูกฟูกไดคัท
โทร 02-1727101-4 ต่อ 101 หรือ 115

@tcmpaperbox
Email : info@thaipaperbox.com