เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ทั้งแบบ RSC, ฝาเกย - ฝาห่าง, กล่องไดคัท และไส้ในกล่อง รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระดาษลูกฟูก 2ชั้น รายใหญ่ของประเทศไทย

มาตรฐานคุณภาพกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพและขนาดของกล่องอย่างดีก่อนที่จะมีการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าเรา นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสินค้า การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อความต้องการ ทางบริษัทฯจึงมีการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจัดเตรียมรถขนส่งสินค้าไว้รองรับกว่า 20 คัน และเพื่อให้การทำงานของบริษัทฯ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ภายในซอยอ่อนนุช 46 โดยโรงงานแห่งแรก มีเนื้อที่การผลิตกว่า 1 ไร่ ผลิตกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น และโรงงานแห่ง 2 มีพื้นที่การผลิตประมาณ 5 ไร่ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบบครบวงจร บริษัทฯมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน และมีกำลังการผลิตกว่า 4500 ตันต่อปี

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามแบบของลูกค้า
สนใจกล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์
กล่องลูกฟูกไดคัท กล่องเก็บเอกสาร กล่องขนย้าย
โทร 02-1727101-4 ต่อ 101 หรือ 115

@tcmpaperbox
Email : [email protected]
IG : thaipaperbox